logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI
 z dnia 04.02.2014 roku 

Nazwa stanowiska urzędniczego, na które został przeprowadzony nabór:

od referenta do inspektora na stanowisku ds. naliczeń zasiłków i świadczeń w Wydziale Naliczeń Zasiłków i Świadczeń

Numer ewidencyjny naboru: 6/EN/01/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r.

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisku urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi, zgodnie z zarządzeniem Nr 115/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi” (z późn. zm.), został wyłoniony do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym:

 Lp    Nazwisko i imię kandydata   Miejsce zamieszkania kandydata*
1

  Konieczna Agnieszka

  Łódź
*w rozumieniu przepisów art. 25 kodeksu cywilnego, tj. miejscowości, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu

Uzasadnienie: 

Wyłoniona do zatrudnienia kandydatka spełniła wszystkie wymagania niezbędne i w największym stopniu wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz uzyskała odpowiednią liczbę punktów kwalifikującą do zatrudnienia.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Agnieszka Konieczna wykazała się bardzo dobrą wiedzą merytoryczną z zakresu zadań na stanowisku, funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz znajomością przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami, wiedzą i doświadczeniem zawodowym predysponującymi do zatrudnienia na ww. stanowisku urzędniczym. Posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia. Cechy osobowościowe i umiejętności interpersonalne kandydatki gwarantują prawidłowe wykonywanie zadań na aplikowanym stanowisku.

Wybrany kandydat/kandydaci:

Konieczna Agnieszka

Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Zawadzka
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Zawadzka
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Witusik
Data wytworzenia informacji: 2014-02-05 12:23:24
Data udostępnienia informacji: 2014-02-05 12:23:24
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-05 12:23:24

corner   corner