logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2019
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2020
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2021
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2022
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2023
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2024
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
minus Deklaracja dostępności
minus Koordynator dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
plus Sprawozdania finansowe
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Cyberbezpieczeństwo
minus Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci
minus Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Mapa strony:

POWIATOWY URZĄD PRACY
   Dane podstawowe
      Dyrektor Urzędu
   Struktura organizacyjna
      Organizacja Urzędu
      Godziny obsługi interesantów
   Zakres Kompetencji
   Regulamin Organizacyjny Urzędu
   Ochrona danych osobowych
   Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
   Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
   Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
   Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
   Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
   Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
   Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2019
   Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2020
   Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2021
   Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2022
   Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2023
   Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2024

WNIOSKI I FORMULARZE
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza

PRAWO PRACY
   Ustawy
      ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku

INNE
   Deklaracja dostępności
   Koordynator dostępności
   Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
   Majątek
      2015
         Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnego majątku ruchomego - Rejestrator DVR32K
      2016
      2017
         Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnego majątku ruchomego - ModemDSL
         Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnego majątku ruchomego - ModemDSL
      2022
         Ołoszenie o zużytych w 100% składnikach majątku ruchomego przeznaczonego do likwidacji
         Ołoszenie o zużytych w 100% składnikach majątku ruchomego przeznaczonego do likwidacji
         Ogłoszenie o zużytych w 100% składnikach majątku ruchomego przeznaczonego do likwidacji
      2023
         Ogłoszenie o zużytych w 100% składnikach majątku ruchomego przeznaczonego do likwidacji
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Zamówienia publiczne
      2017
         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU /na usługi społeczne/ dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie postępowania określonego w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na: Szkolenie dla osób bezrobo
         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU /na usługi społeczne/ dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie postępowania określonego w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na: Szkolenie dla osób bezrobo
         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU /na usługi społeczne/ dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie postępowania określonego w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na: Szkolenie dla osób bezrobo
         Florystyka z technikami zdobienia decoupage oraz obsługą kasy fiskalnej
         Kadry, płace, ZUS
         Kasjer-fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej i terminalami kart płatniczych
         Komputer jako narzędzie pracy
         Księgowość - zagadnienia zaawansowane
         Pracownik gastronomii z elementami aranżacji stołu
         Florystyka z technikami zdobienia decoupage oraz obsługą kasy fiskalnej - PFRON
         Kasjer-fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej i terminalami kart płatniczych - PFRON
         Komputer jako narzędzie pracy - PFRON
         Operator koparkoładowarki kl. III
         Przetarg nieograniczony na dostawę w zakresie "Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"
         Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT
         Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Uprawnienia elektroenergetyczne
         Kadry, płace, ZUS
         Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT
         Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT - POWER
         Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Pracownik gastronomii z elementami aranżacji stołu
         Przetarg nieograniczony na dostawę w zakresie - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
         Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Operator koparkoładowarki kl. III
         Zapytanie ofertowe - bilbord reklamowy
         Przetarg nieograniczony na dostawę w zakresie - "Dostawa, montaż i instalacja infokiosków wraz z oprogramowaniem".
         Zapytanie ofertowe - szkolenie - Kodeks postepowania administracyjnego po nowelizacji w 2017 r. w praktyce Powiatowego Urzędu Pracy
         Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu serwerowego oraz oprogramowania
         Zapytanie ofertowe - szkolenia - Wypalenie zawodowe wśród pracowników
         Zapytanie ofertowe - aktywizacja osób niepełnosprawnych
         Przetarg nieograniczony na dostawę w zakresie - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
         Zapytanie ofertowe - Wdrożenia systemu Cyfryzacji i Archiwizacji, zintegrowanego z oprogramowaniem Syriusz STD wraz z rocznym nadzorem autorskim
         Zapytanie ofertowe - Aktualizacja systemu kolejkowego do obsługi klientów Qmatic
         Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawa centrali telefonicznej PABX w budynkach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi zlokalizowanych przy ul. Milionowej 91 oraz przy ul. Kilińskiego 102/102a
         Zapytanie ofertowe - osoba poszukująca pracy jako klient PUP
         Zapytanie ofertowe - Badania lekarskie dla osób bezrobotnych, bezrobotnych niepełnosprawnych, poszukujących pracy i poszukujących pracy niepełnosprawnych
         Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawa centrali telefonicznej PABX w budynkach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi zlokalizowanych przy ul. Milionowej 91 oraz przy ul. Kilińskiego 102/102a
         Zapytanie ofertowe - Osoba poszukująca pracy jako klient PUP
         Zapytanie ofertowe - "Ochrona danych osobowych klientów Powiatowego Urzędu Pracy - z uwzględnieniem zmian przepisów w 2018 roku"
      2018
         Plan postępowań o udzielenie zamówień
         Zamównienia publiczne
            Zapytanie ofertowe - Ochrona danych osobowych klientów Powiatowego Urzędu Pracy – z uwzględnieniem zmian przepisów w 2018 roku
            Zapytanie ofertowe - Ochrona danych osobowych klientów Powiatowego Urzędu Pracy - z uwzględnieniem zmian przepisów w 2018 roku
            Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT
            Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Uprawnienia elektroenergetyczne
            Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne -Obsługa kasy fiskalnej z terminalami kart płatniczych
            Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT - POWER
            Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Spawanie stali w metodach TIG(141)-FM1 i MAG(135)-FM5 -POWER
            Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
            Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT
            Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT - POWER
            Zapytanie ofertowe Tworzenie i redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w praktyce Powiatowego Urzędu Pracy
            Zapytanie ofertowe Tworzenie i redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w praktyce Powiatowego Urzędu Pracy
            Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Pracownik gastronomii z elementami aranżacji stołu - PFRON
            Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Pracownik biurowy - PFRON
            Zapytanie ofertowe - Stres i wypalenie zawodowe wśród pracowników - jak efektywnie zapobiegać stresowi i wypaleniu zawodowemu w pracy
            Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT
            Ogłoszenie o zamówieniu na usługi spoleczne- Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniemi UDT - POWER
            Zaptytanie ofertowe - Emisja ogłoszenia o planowanym wydarzeniu przez okres 15 dni tj. w terminie od dnia 01.10.2018 r. do dnia 15.10.2018 r. w formie bilbordu reklamowego o wielkości 18 m² (6 x 3 m)
            Zaptytanie ofertowe - Emisja ogłoszenia o planowanym wydarzeniu przez okres 15 dni tj. w terminie od dnia 01.10.2018 r. do dnia 15.10.2018 r. w formie bilbordu reklamowego o wielkości 18 m² (6 x 3 m)
            Zapytanie ofertowe - Wydawanie decyzji administracyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usługa internet mobilny w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
            Zapytanie ofertowe - Kodeks cywilny w praktyce Powiatowego Urzędu Pracy - dochodzenie roszczeń z tytułu nienależnie wykorzystanych środków Funduszu Pracy
            Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
            Przetarg nieograniczony: Dostawa systemu ochrony poczty elektronicznej oraz systemu wykrywania naruszeń bezpieczeństwa informatycznego
            Zapytanie ofertowe - "Badania lekarskie dla osób bezrobotnych, bezrobotnych niepełnosprawnych, poszukujących pracy i poszukujacych pracy niepełnosprawnych"
            Zapytanie ofertowe - „Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawa centrali telefonicznej PABX w budynkach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi zlokalizowanych przy ul. Milionowej 91 oraz przy ul.
            Zapytanie ofertowe - Zakup środków czystości, chemii gospodarczej oraz narzędzi do sprzątania na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
      2019
         Plan postępowań o udzielenie zamówień
         Zamówienia publiczne
            Zapytanie ofertowe - Kwalifikowalność podatku VAT w projektach UE 2014-2020 w praktyce Powiatowych Urzędów Pracy
            Zapytanie ofertowe - Obsługa trudnego klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy.
            Zapytanie ofertowe dotyczące usługi szkolenia dla pracowników w zakresie: "Ochrona danych osobowych klientów Powiatowego Urzędu Pracy z uwzględnieniem zmian przepisów w 2018 roku"
            Zapytanie ofertowe - Uprawnienia elektroenergetyczne
            Zapytanie ofertowe - Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT
            Zapytanie ofertowe - Podstawy obsługi komputera
            Zapytanie ofertowe - Obsługa kasy fiskalnej z terminalami kart płatniczych
            Zapytanie ofertowe - Obsługa klientów Powiatowego Urzędu Pracy - od rejestracji do wyrejestrowania. Elementy prawa pracy i prawa cywilnego w realizacji kluczowych zadań PUP
            Zapytanie ofertowe - Kierowca wózków jezdniowych z uprawnienimi UDT
            Zapytanie ofertowe - Obsługa kasy fiskalnej z terminalami kart płatniczych
            Zapytanie ofertowe - Podstawy obsługi komputera
            Zapytanie ofertowe - Uprawnienia elektroenergetyczne
            Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
            Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
            Zapytanie ofertowe - Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT
            Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż dwóch automatów biletowych do systemu kolejkowego wraz z konfiguracją i uruchomieniem
            Zapytanie ofertowe - Emisja ogłoszenia o planowanym wydarzeniu przez okres 15 dnitj. w terminie od dnia26.09.2019 r. do dnia 10.10.2019 r. w formiebillboardu reklamowego o wielkości18 m² (6x 3 m)
            Zapytanie ofertowe - Emisja ogłoszenia o planowanym wydarzeniu przez okres 15 dni tj. w terminie od dnia 16.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. w formie billboardu reklamowego o wielkości 18 m² (6 x 3 m)
            Zapytanie ofertowe - „Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usługa Internet mobilny"
            Zapytanie ofertowe - „Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania a prawidłowa realizacja ofert pracy”
            Zapytanie ofertowe - "Profesjonalny telemarketer".
            Zapytanie ofertowe - "Pracownik biurowy"
            Zapytanie ofertowe - "Obsługa kasy fiskalnej z terminalami kart płatniczych"
            Zapytanie ofertowe - "Profesjonalny telemarketer"
            Zapytanie ofertowe - Obsługa kasy fiskalnej z terminalami kart płatniczych
            Zapytanie ofertowe - Pracownik biurowy
            Przetarg nieograniczony - Dostawa modułu rozszerzenia macierzy dyskowej i oprogramowania
            Zapytanie ofertowe - Badania lekarskie dla osób bezrobotnych, bezrobotnych niepełnosprawnych, poszukujących pracy i poszukujących pracy niepelnosprawnych
            Zapytanie ofertowe - Etyka w pracy urzędnika Powiatowego Urzędu Pracy
            Zapytanie ofertowe - Etyka w pracy urzędnika Powiatowego Urzędu Pracy
            Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawa centrali telefonicznych PABX w budynkach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
      2020
         Plan postępowań o udzielenie zamówień
         Zamówienia publiczne
            Zapytanie ofertowe - Obsługa klienta z zaburzeniami psychicznymi
            Zapytanie ofertowe - Ochrona danych osobowych klientów Powiatowego Urzędu Pracy
            Zapytanie ofertowe - Obsługa klienta z zaburzeniami psychicznymi
            Zapytanie ofertowe - Obsługa klienta z zaburzeniami psychicznymi
            Zapytanie ofertowe - Postępowanie przy opiniowaniu wniosków w sprawie umorzenia należności
            Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
            Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
            Zapytanie ofertowe-Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawa centrali telefonicznych PABX w budynkach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.
            Zapytania ofertowego - Badania lekarskie dla osób bezrobotnych, bezrobotnych niepełnosprawnych, poszukujących pracy i poszukujących pracy niepełnosprawnych
      2021
         Plan postępowań o udzielenie zamówień
         Zamówienia publiczne
            Zapytanie ofertowe - Serwis kserokopiarek znajdujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi, ul. Milionowa 91 oraz Kilińskiego 102/102a w 2021 roku.
            Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w zakresie - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
            Postępowanie o udzielenie zamówienia publiczego na robotę budowlaną w zakresie: Modernizacja, uszczelnianie oraz uzyskanie powierzchni refleksyjnej na całej powierzchni dachu.
            Postępowanie o udzielenie zamówienia publiczego na robotę budowlaną w zakresie: Modernizacja, uszczelnianie oraz uzyskanie powierzchni refleksyjnej na całej powierzchni dachu.
            Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
            Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawa centrali telefonicznych PABX w budynkach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.
      2022
         Plan postępowań o udzielenie zamówień
         Zamówienia publiczne
            Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę - Odnowienie wsparcia serwisowego dla infrastruktury serwerowej
            Moduł rozszerzenia macierzy oraz dyski wraz z montażem (komplet). Biblioteka taśmowa z napędem LTO (komplet)
            Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
            Zapytanie ofertowe - Dostawa oprogramowania, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych
            Zapytanie ofertowe - Dostawa oprogramowania, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych - część II dostawa sprzętu komputerowego
            Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawa centrali telefonicznych PABX w budynkach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
         Sprawozdanie finansowe za rok 2022
      2023
         Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień
         Plan postępowań o udzielenie zamówień
         Zamówienia publiczne
            Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych
            Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi - część I
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia w zakresie: „Od zera do barbera”, "Kurs fryzjerski-Mr. Barber"
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia w zakresie: "Wizaż basic + pro - kurs przygotowujący do zawodu wizażysty, stopień podstawowy i średniozaawansowany".
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia w zakresie: „„Prawo jazdy kat. C+E”, „Szkolenie okresowe kat. C1, C1+E, C, C+E”, „Prawo jazdy kat. D po C”, „Kwalifikacja wstępna uzupełniająca p
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia w zakresie: „Podstawy obsługi komputera".
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia w zakresie: „Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)".
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia w zakresie: „Specjalista ds. kadr i płac".
            Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla skierowanych osób bezrobotnych, w podziale na zadanie, w zakresie: Zadanie nr 1 – „Prawo jazdy kat. C”, Zadanie nr 2 – „Prawo jazdy kat. C+E
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia w zakresie: "Kompleksowe przygotowanie do zawodu stylistki paznokci"
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia w zakresie: "Fryzjer 3.0"
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia w zakresie: "Kurs dogoterapii".
            „Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty), "Kurs księgowości uproszczonej".
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia w zakresie: "Instruktor rekreacji ruchowej - Jazda Konna. Instruktor rekreacji ruchowej - Hipoterapia"
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia w zakresie Specjalista ds.kadr i płac; Certyfikowany kurs kadry i płace od podstaw (kod zawodu - 242307; 242310)
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia w zakresie: "Prawo jazdy kat. C", "Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C"
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia w zakresie: "Podstawy obsługi komputera"
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia w zakresie: „Kompleksowe przygotowanie do zawodu stylistki paznokci".
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia w zakresie Fryzjer 3.0
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia w zakresie: "Wizaż basic + pro - kurs przygotowujący do zawodu wizażysty, stopień podstawowy i średniozaawansowany"
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: "Spawania"
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: "Prawo jazdy kat C", "Kwalifikacja wstępna przyspieszona", "Prawo jazd kat. D po B", "Prawo jazdy kat. D po C"
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej w zakresie: "Prawo jazdy kat C"; "Kwalifikacja wstępna przyspieszona"
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej w zakresie: "Indywidualne szkolenie baristyczne"
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla 2 skierowanych osób bezrobotnych w zakresie: Profesjonalny kurs tatuażu; Profesjonalny kurs tatuażu i piercingu
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla 1 skierowanej osoby bezrobotnej w zakresie: Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych/podestów
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla 1 skierowanej osoby bezrobotnej w zakresie: "Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych oraz podestów ruchomych przejezdnych
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla 2 skierowanych osób bezrobotnych w zakresie: "Profesjonalny kurs tatuażu"; "Profesjonalny kurs tatuażu i piercingu"
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla 1 skierowanej osoby bezrobotnej w zakresie: "Indywidualne szkolenie baristyczne".
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla 1 skierowanej osoby bezrobotnej w zakresie: "Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych oraz podestów ruchomych przejezdnych
            Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla 1 skierowanej osoby bezrobotnej w zakresie: "Indywidualne szkolenie baristyczne"
            Świadczenieusług ochrony fizycznej obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi - część II.
      2024
         Plan postępowań o udzielenie zamówień
         Zamówienia publiczne
   Finanse publiczne
      2017
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Pierwszy kwartał 2017 roku
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Drugi kwartał 2017 roku
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Trzeci kwartał 2017 roku
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Czwarty kwartał 2017 roku
      2018
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Pierwszy kwartał 2018 roku
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Drugi kwartał 2018 roku
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Trzeci kwartał 2018 roku
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Czwarty kwartał 2018 roku
      2019
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Pierwszy kwartał 2019 roku
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Drugi kwartał 2019 roku
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Trzeci kwartał 2019 roku
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Czwarty kwartał 2019 roku
      2020
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Pierwszy kwartał 2020 roku
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Drugi kwartał 2020 roku
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Trzeci kwartał 2020 roku
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Czwarty kwartał 2020 roku
      2021
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Pierwszy kwartał 2021 roku
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Drugi kwartał 2021 roku
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Trzeci kwartał 2021 roku
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Czwarty kwartał 2021 roku
      2022
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Pierwszy kwartał 2022 roku
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Drugi kwartał 2022 roku
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Trzeci kwartał 2022 roku
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Czwarty kwartał 2022 roku
      2023
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Pierwszy kwartał 2023 roku
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Drugi kwartał 2023 roku
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Trzeci kwartał 2023 roku
         INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH - Czwarty kwartał 2023 roku
   Sprawozdania finansowe
      2018
         Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
      2019
         Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
      2020
         Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
      2021
         Sprawozdanie finansowe za rok 2021
      2022
         Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Praca w Urzędzie
   Zasady naboru
   Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
   Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Cyberbezpieczeństwo
   Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci
   Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni
corner   corner