logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2019
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2020
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2021
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2022
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2023
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2024
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
minus Deklaracja dostępności
minus Koordynator dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
plus Sprawozdania finansowe
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Cyberbezpieczeństwo
minus Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci
minus Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Lp. Numer zarządzenia Z dnia... W sprawie...
STYCZEŃ 2024

1

1/24 02.01.2024 w sprawie ustalenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi dnia dodatkowo wolnego od pracy w 2024 r.

2

2/24 05.01.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

3

3/24 05.01.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

4

4/24

05.01.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajemnica Skarbowa”
5 5/24 05.01.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
6 6/24 08.01.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi”
7 7/24 09.01.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi oraz Procedury zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
8 8/24 10.01.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
9 9/24 18.01.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi”
10 10/24 18.01.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”
11 11/24 19.01.2024 w sprawie wprowadzenia Planu zamówień publicznych na 2024 rok do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
12 12/24 22.01.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
13 13/24 29.01.2024 w sprawie wprowadzenia „Zasad wsparcia pracodawców udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2024 r.”
14 14/24 29.01.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
15 15/24 29.01.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
16 16/24 29.01.2024 ające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajemnica Skarbowa”
17 17/24 30.01.2024 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. likwidacji pieczątek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
18 18/24 31.01.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
19 19/24 31.01.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
20 20/24 31.01.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. likwidacji pieczątek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
LUTY 2024
21 21/24 01.02.2024 w sprawie wprowadzenia Książki procedur dotyczącej wdrażania projektu „Łódź aktywizuje zawodowo II” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Działanie FELD.07.01 Aktywizacja Zawodowa - PUP
22 22/24 08.02.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. likwidacji druków ścisłego zarachowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
23 23/24 14.02.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajemnica Skarbowa”
24 24/24 14.02.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki kasowej” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
25 25/24 14.02.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie do kosztów studiów pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
26 26/24 15.02.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i nadania Regulaminu pracy Komisji przetargowej powołanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi do prowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
27 27/24 16.02.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
28 28/24 16.02.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki kasowej” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
29 29/24 19.02.2024 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia dostępności w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
30 30/24 19.02.2024 w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń
31 31/24 21.02.2024 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej
32 32/24 22.02.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji korzystania z służbowej karty płatniczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi”
33 33/24 27.02.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
34 34/24 27.02.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
MARZEC 2024
35 35/24 01.03.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
36 36/24 01.03.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
37 37/24 06.03.2024 w sprawie wprowadzenia zasad organizowania szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
38 38/24 08.03.2024 zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowywania do kosztów studiów pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

Ilość odwiedzin: 775
Nazwa dokumentu: Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2024
Podmiot udostępniający: Administrator
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2024-01-24 09:03:36
Data udostępnienia informacji: 2024-01-24 09:03:36
Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-19 07:19:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner