logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI z dnia 03.02.2014 roku

Nazwa stanowiska urzędniczego, na które został przeprowadzony nabór:
od specjalisty do spraw programów - stażysty do specjalisty do spraw programów na stanowisku ds. realizacji programów i projektów rynku pracy w Referacie Obsługi Pracodawców w Wydziale Centrum Aktywizacji Zawodowej


Numer ewidencyjny naboru: 3/PC/01/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r.
Liczba miejsc: 3

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi, zgodnie z zarządzeniem Nr 115/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi” (z późn. zm.), zostały wyłonione do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym:

Lp Nazwisko i imię kandydata Miejsce zamieszkania*
1 Borek Bartłomiej Łódź
2 Hetmanek Łukasz Jedlicze
3 Ratajczyk Karolina Łódź
*w rozumieniu przepisów art. 25 kodeksu cywilnego, tj. miejscowości, w której osoba przebywa z zamiarem  stałego pobytu.

Uzasadnienie:

Wyłonieni do zatrudnienia kandydaci spełnili wszystkie wymagania niezbędne
i w największym stopniu wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz uzyskali największą liczbę punktów kwalifikującą ich do zatrudnienia. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się bardzo dobrą wiedzą merytoryczną z zakresu funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz znajomością kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i przepisów wykonawczych do ww. ustaw.

Kandydaci wykazali się odpowiednimi kwalifikacjami, wiedzą i doświadczeniem zawodowym predysponującymi do zatrudnienia na ww. stanowisku urzędniczym. Posiadają wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia. Posiadane cechy osobowościowe i umiejętności interpersonalne gwarantują prawidłowe wykonywanie zadań na aplikowanym stanowisku.

Wybrany kandydat/kandydaci:

Borek Bartłomiej
Hetmanek Łukasz
Ratajczyk Karolina

Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Zawadzka
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Zawadzka
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Skwirus
Data wytworzenia informacji: 2014-02-03 11:11:32
Data udostępnienia informacji: 2014-02-03 11:11:32
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-03 11:11:32

corner   corner