logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2019
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2020
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2021
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2022
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2023
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2024
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
minus Deklaracja dostępności
minus Koordynator dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
plus Sprawozdania finansowe
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Cyberbezpieczeństwo
minus Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci
minus Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI

 z dnia 5.06.2023 roku

Nazwa stanowiska urzędniczego, na które został przeprowadzony nabór:

od doradcy zawodowego – stażysty do doradcy zawodowego,
stanowisko: doradca klienta,
w Dziale Obsługi Bezrobotnych, w Wydziale Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

Numer ewidencyjny naboru: 6/PC/05/2023 z dnia 08.05.2023 r.

Liczba miejsc: 1

 

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi, zgodnie z zarządzeniem Nr 61/18 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi” (z późn. zm.), zostali wyłonieni
do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym:

L.p.

Imię i nazwisko kandydata 

Miejsce zamieszkania kandydata*

1.

Klaudia Grabowska

Łódź

*w rozumieniu przepisów art. 25 kodeksu cywilnego, tj. miejscowości, w której osoba przebywa                             z zamiarem  stałego pobytu.            

Wybrany kandydat/kandydaci:

Grabowska Klaudia

Wyłoniona do zatrudnienia kandydatka spełniła wszystkie wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się bardzo dobrą wiedzą merytoryczną dotyczącą zagadnień należących do zakresu zadań Działu Obsługi Bezrobotnych oraz znajomością przepisów prawnych związanych z realizacją zadań komórki, w szczególności przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kandydatka posiada doświadczenie zawodowe w strukturach Publicznych Służb Zatrudnienia, w tym w zakresie realizacji usług rynku pracy oraz obsługi klienta.

Wiedza kandydatki, jej cechy interpersonalne i doświadczenie zawodowe predysponują ją do zatrudnienia na aplikowanym stanowisku.

Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Pałucka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Pałucka
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2023-06-05 12:30:15
Data udostępnienia informacji: 2023-06-05 12:30:15
Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-05 12:30:15

corner   corner