logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nabór do pracy - Wyniki postępowań

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO URZĘDNICZE
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI
z dnia 07.04.2016 roku

Nazwa stanowiska urzędniczego, na które został przeprowadzony nabór:
od doradcy zawodowego – stażysty do doradcy zawodowego na stanowisku: doradca klienta w Dziale Obsługi Bezrobotnych, w Wydziale Centrum Aktywizacji Zawodowej

Numer ewidencyjny naboru: 5/PC/03/2016 z dnia 15.03.2016 r.

Liczba miejsc: 2

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi, zgodnie z zarządzeniem Nr 115/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi” (z późn. zm.), została wyłoniona do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym:

L.p.

Imię i nazwisko kandydata 

Miejsce zamieszkania kandydata*

1.

Agnieszka Koperska

Łódź

2.

Ewa Kaźmierczak

Łódź

*w rozumieniu przepisów art. 25 kodeksu cywilnego, tj. miejscowości, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Wybrany kandydat/kandydaci:

Kaźmierczak Ewa
Koperska Agnieszka

Uzasadnienie:

Wyłonione do zatrudnienia kandydatki spełniły wszystkie wymagania niezbędne i w największym stopniu wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.    

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się bardzo dobrą wiedzą merytoryczną z zakresu zadań na stanowisku, zagadnień dotyczących problematyki rynku pracy i funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia, znajomością przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisów wykonawczych do niniejszych ustaw.

Posiadana wiedza i umiejętności interpersonalne kandydatek gwarantują prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku urzędniczym.

Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Zawadzka
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Zawadzka
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Maryniak
Data wytworzenia informacji: 2016-04-07 11:53:18
Data udostępnienia informacji: 2016-04-07 11:53:18
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-07 11:53:18

corner   corner