logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI

 z dnia 09.02.2015 roku

Nazwa stanowiska urzędniczego, na które został przeprowadzony nabór:

od referenta do inspektora na stanowisku: stanowisko ds. odwołań w Wydziale Odwołań

 

Numer ewidencyjny naboru: 6/ZO/01/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.

Liczba miejsc: 1

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi, zgodnie z zarządzeniem Nr 115/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi” (z późn. zm.), zostały wyłonione do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym:

L.p.

Imię i nazwisko kandydata

Miejsce zamieszkania kandydata*

1.

Magdalena Bałut

Łódź

*w rozumieniu przepisów art. 25 kodeksu cywilnego, tj. miejscowości, w której osoba przebywa                             z zamiarem  stałego pobytu.

Wybrany kandydat/kandydaci:

Bałut Magdalena

Pani Magdalena Bałut spełniła wszystkie wymagania niezbędne i w największym stopniu wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze i uzyskała liczbę punktów kwalifikującą ją do zatrudnienia.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się znajomością przepisów prawnych, w szczególności z zakresu promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy i kodeksu postępowania administracyjnego oraz wiedzą na temat funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia.

Posiadane cechy osobowościowe, umiejętności interpersonalne i odpowiednie kwalifikacje predysponują ją do zatrudnienia na aplikowanym stanowisku.

Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Pałucka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Pałucka
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Maryniak
Data wytworzenia informacji: 2015-02-10 10:04:09
Data udostępnienia informacji: 2015-02-10 10:04:09
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-10 10:04:09

corner   corner