logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2019
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2020
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2021
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2022
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2023
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2024
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
minus Deklaracja dostępności
minus Koordynator dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
plus Sprawozdania finansowe
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Cyberbezpieczeństwo
minus Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci
minus Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Lp. Numer zarządzenia Z dnia... W sprawie...
STYCZEŃ 2023

1

1/23

02.01.2023

w sprawie sporządzania statystyki publicznej i wprowadzania danych do systemów informatycznych

2

2/23

02.01.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad działania składnicy akt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

3

3/23

03.01.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi oraz Procedury zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

4

4/23

09.01.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
5 5/23 16.01.2023 w sprawie wprowadzenia Planu zamówień publicznych na 2023 rok do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
6 6/23 20.01.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 złotych”
7 7/23 20.01.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
8 8/23 20.01.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
9 9/23 20.01.2023 w sprawie wprowadzenia „Zasad wsparcia pracodawców udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2023 r.”
LUTY 2023
10 10/23 01.02.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajemnica Skarbowa”
11 11/23 01.02.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
12 12/23 01.02.2023 w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
13 13/23 01.02.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
14 14/23 06.02.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz negocjowania treści wniosków
15 15/23 06.02.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Monitorowania Pomocy Publicznej do weryfikacji oświadczeń osób bezrobotnych oraz pracodawców dotyczących podatku od towarów i usług
16 16/23 06.02.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi”
17 17/23 16.02.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia pomocy prawnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
18 18/23 20.02.2023 w sprawie ustalenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi dnia dodatkowo wolnego od pracy w 2023 r.
19 19/23 23.02.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
MARZEC 2023
20 20/23 14.03.2023 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej
21 21/23 16.03.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
22 22/23 16.03.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki kasowej” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
23 23/23 16.03.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
KWIECIEŃ 2023
24 24/23 07.04.2023 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi”
25 25/23 07.04.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
26 26/23 07.04.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
27 27/23 07.04.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi”
28 28/23 13.04.2023 w sprawie wprowadzenia „Tabeli dofinansowania na 2023 rok do wypoczynku urlopowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi dla uprawnionych pracowników i ich dzieci”
29 29/23 21.04.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przeprowadzania negocjacji pozytywnie rozpatrzonych wniosków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Maj 2023

30

30/23

16.05.2023

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

31

31/23

16.05.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
32 32/23 29.05.2023 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 złotych”
Czerwiec 2023
33 33/23 06.06.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
34 34/23 06.06.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
35 35/23 06.06.2023 w sprawie wprowadzenia Książki procedur dotyczącej wdrażania projektu „Łódź aktywizuje zawodowo” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Działanie FELD.07.01 Aktywizacja Zawodowa - PUP
36 36/23 12.06.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
37 37/23 16.06.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
38 38/23 16.06.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
39 39/23 27.06.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
40 40/23 28.06.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
41 41/23 29.06.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
42 42/23 30.06.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 złotych”
Lipiec 2023
43 43/23 06.07.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
44 44/23 10.07.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
45 45/23 18.07.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
Sierpień 2023
46 46/23 03.08.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Monitorowania Pomocy Publicznej do weryfikacji oświadczeń osób bezrobotnych oraz pracodawców dotyczących podatku od towarów i usług
47 47/23 03.08.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
48 48/23 03.08.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajemnica Skarbowa”
49 49/23 24.08.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. likwidacji rzeczowych składników majątku ruchomego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
Wrzesień 2023
50 50/23 05.09.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
51 51/23 12.09.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
52 52/23 12.09.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
53 53/23 12.09.2023 w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi”
54 54/23 22.09.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajemnica Skarbowa”
55 55/23 22.09.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
56 56/23 25.09.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
57 57/23 26.09.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi”
Październik 2023
58 58/23 16.10.2023 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
59 59/23 16.10.2023 w sprawie powołania Zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się w siedzibach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.
60 60/23 16.10.2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w siedzibach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
61 61/23 30.10.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. niszczenia weksli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
Listopad 2023
62 62/23 09.11.2023 w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń
63 63/23 24.11.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 złotych”
Grudzień 2023
62 64/23 13.12.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi”

Ilość odwiedzin: 3528
Nazwa dokumentu: Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2023
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Maryniak
Data wytworzenia informacji: 2023-01-10 08:58:38
Data udostępnienia informacji: 2023-01-10 08:58:38
Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-27 15:13:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner