logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2019
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2020
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2021
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2022
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2023
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2024
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
minus Deklaracja dostępności
minus Koordynator dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
plus Sprawozdania finansowe
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Cyberbezpieczeństwo
minus Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci
minus Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


 

 

 

Lp. Numer zarządzenia Z dnia... W sprawie...
STYCZEŃ 2022

1

1/22

04.01.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. zgłoszeń wewnętrznych

2

2/22

04.01.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi oraz Procedury zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi 

3

3/22

10.01.2022

w sprawie ustalenia maksymalnych kwot wsparcia udzielanego w 2022 r. na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

4

4/22

10.01.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

5

5/22

19.01.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz negocjowania treści wniosków

6

6/22

19.01.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

7

7/22

19.01.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

8

8/22

20.01.2022

w sprawie wprowadzenia Planu zamówień publicznych na 2022 rok do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

9

9/22

24.01.2022

w sprawie polecenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wykonywania pracy zdalnej

10

10/22

28.01.2022

w sprawie ustalenia maksymalnych kwot wsparcia udzielanego w 2022 r. na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

11

11/22

31.01.2022

w sprawie wprowadzenia „Zasad wsparcia pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w 2022 r.”

LUTY 2022

12

12/22

08.02.2022

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 złotych”

13

13/22

09.02.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i nadania Regulaminu pracy Komisji przetargowej powołanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

MARZEC 2022

14

14/22

02.03.2022

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej

15

15/22

04.03.2022

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw organizacji wsparcia dla obywateli Ukrainy

16

16/22

14.03.2022

w sprawie wprowadzenia „Zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi”

17

17/22

15.03.2022

w sprawie informacji dotyczącej udzielania przedsiębiorcom ulg w spłacie należności z tytułu wsparcia otrzymanego w ramach Tarczy Antykryzysowej

18 18/22 23.03.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy
w Łodzi
KWIECIEŃ 2022
19 19/22 01.04.2022 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. likwidacji rzeczowych składników majątku ruchomego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
20 20/22 04.04.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i nadania Regulaminu pracy Komisji przetargowej powołanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
21 21/22 13.04.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
22 22/22 19.04.2022 w sprawie wprowadzenia „Tabeli dofinansowania na 2022 rok do wypoczynku urlopowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi dla uprawnionych pracowników i ich dzieci”
23 23/22 20.04.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
24 24/22 28.04.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przeprowadzania negocjacji pozytywnie rozpatrzonych wniosków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
25 25/22 28.04.2022 w sprawie zalecenia zakrywania ust i nosa na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
MAJ 2022
26 26/22 13.05.2022 w sprawie powołania i nadania Regulaminu pracy Komisji przetargowej powołanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
27 27/22 19.05.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
CZERWIEC 2022
28 28/22 01.06.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
29 29/22 22.06.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
LIPIEC 2022
30 30/22 06.07.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
31 31/22 08.07.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
32 32/22 18.07.2022 w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
33 33/22 28.07.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz negocjowania treści wniosków
SIERPIEŃ 2022
34 34/22 31.08.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
WRZESIEŃ 2022
35 35/22 01.09.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
36 36/22 01.09.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
37 37/22 06.09.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi oraz Procedury zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
38 38/22 26.09.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
39 39/22 29.09.2022 w sprawie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
PAŹDZIERNIK 2022
40 40/22 24.10.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu spisowego do przeprowadzania inwentaryzacji środków pieniężnych, pozostałych walorów oraz druków ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
GRUDZIEŃ 2022
41 41/22 08.12.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
42 42/22 12.12.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przeprowadzania negocjacji pozytywnie rozpatrzonych wniosków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
43 43/22 14.12.2022 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi”.

Ilość odwiedzin: 5655
Nazwa dokumentu: Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2022
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Pałucka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Pałucka
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2022-01-10 15:34:00
Data udostępnienia informacji: 2022-01-10 15:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-20 11:24:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner