logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2019
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2020
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2021
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2022
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2023
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2024
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
minus Deklaracja dostępności
minus Koordynator dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
plus Sprawozdania finansowe
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Cyberbezpieczeństwo
minus Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci
minus Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Na podstawie art. 14 pkt 2, ust. 2 w związku z art. 4 i 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp.

Zakres działań

Sposób realizacji

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Termin

 1.  

Dokonanie samooceny w zakresie sposobów dostosowania obiektu Urzędu do minimalnych wymagań dotyczących dostępności.

Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy.

 • Kierownik Wydziału Administracyjnego,
 • Administrator systemów informatycznych.

Luty 2020

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności.

Zamieszczenie informacji na stronie BIP oraz stronie internetowej.

 • Administrator systemów informatycznych.

Styczeń 2021

 1.  

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:

 • architektonicznej,
 • cyfrowej,
 • informacyjnej,
 • komunikacyjnej.

Zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami.

 • Koordynator ds. dostępności,
 • Administrator systemów informatycznych.

Realizacja ciągła.

 1.  

Analiza stanu obiektu Urzędu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy.

Przegląd stanu dostosowania obiektu względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym.

 • Koordynator ds. dostępności.

Styczeń 2021

 1.  

Analiza w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne.

Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej i stronie BIP Urzędu informacji wynikającej z art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego.

 • Koordynator ds. dostępności,
 • Administrator systemu informatycznego.

Luty 2021

 1.  

Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Sporządzenie Planu działania i przekazanie do zatwierdzenia Dyrektorowi Urzędu.

 • Koordynator ds. dostępności.

Marzec 2021

 1.  

Monitorowanie działalności Urzędu w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 ustawy.

Prowadzenie spotkań i narad z kadrą kierowniczą Urzędu oraz ekspertami zewnętrznymi.

 • Koordynator ds. dostępności.

Realizacja ciągła

 1.  

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu, o którym mowa w art. 11 ustawy.

Kontrola realizacji uwag i zaleceń odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osób ze szczególnymi potrzebami. Usunięcie przeszkód w zakresie możliwym do realizacji.

 • Koordynator ds. dostępności.

Marzec 2021

 1.  

Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy

Opracowanie Raportu i przekazanie do zatwierdzenia Dyrektorowi Urzędu. Podanie Raportu do wiadomości Publicznej poprzez opublikowanie na stronie BIP Urzędu.

 • Koordynator ds. dostępności,
 • Administrator systemu informatycznego.

Marzec 2021

 1.  

Przesłanie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do organu o którym mowa w art.11, ust 1ustawy

Przesłanie zatwierdzonego raportu.

 • Koordynator ds. dostępności,
 • Administrator systemu informatycznego.

Marzec 2021

 1.  

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:

 • architektonicznej,
 • cyfrowej,
 • informacyjnej,
 • komunikacyjnej.

 

 • Koordynator ds. dostępności.

Realizacja ciągła

Ilość odwiedzin: 4398
Nazwa dokumentu: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Andrzejczak
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Andrzejczak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2021-03-05 12:14:24
Data udostępnienia informacji: 2021-03-05 12:14:24
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-10 09:02:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner