logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2019
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2020
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2021
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2022
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2023
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2024
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
minus Deklaracja dostępności
minus Koordynator dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
plus Sprawozdania finansowe
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Cyberbezpieczeństwo
minus Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci
minus Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Lp. Numer zarządzenia Z dnia... W sprawie...
STYCZEŃ 2015

1

1/15

12.01.2015

powołania zespołu zadaniowego do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

2

2/15

14.012015

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

3

3/15

20.01.215

wprowadzenia limitu zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

4

4/15

20.01.2015

wprowadzenia limitu finansowania kosztów przejazdu w związku z realizacją bonu stażowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

5

5/15

20.01.2015

wprowadzenia limitu refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7.

6

6/15

21.01.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

7

7/15

22.01.2015

wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie zmian organizacyjnych związanych ze zmianą lokalizacji komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

LUTY 2015

8 8/15 05.02.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania  Komisji  bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

9 9/15 05.02.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

10 10/15 09.02.2015

utraty mocy zarządzenia Nr 3/15 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia limitu zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

11 11/15 10.02.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu dofinansowania do kosztów studiów pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

12 12/15 10.02.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez bezrobotnego/poszukującego pracy oraz wniosków osób bezrobotnych/poszukujących pracy o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

13 13/15 19.02.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez bezrobotnego/poszukującego pracy oraz wniosków osób bezrobotnych/poszukujących pracy o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

14 14/15 24.02.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

15 15/15 26.02.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

MARZEC 2015
16 16/15/PBI 03.03.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

17 17/15 12.03.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

18 18/15 20.03.2015

zasad finansowania kosztów szkoleń wskazanych przez osoby bezrobotne/poszukujące pracy obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

19 19/15 20.03.2015

zasad finansowania kosztów studiów podyplomowych obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

20 20/15 20.03.2015

wprowadzenia „Zasad dotyczących organizacji staży przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi”.

21 21/15 20.03.2015

wprowadzenia „Zasad dotyczących dofinansowania w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi”.

22 22/15 20.03.2015

wprowadzenia „Zasad dotyczących dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi”.

23 23/15 25.03.2015

upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

24 24/15 31.03.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

KWIECIEŃ 2015
25 25/15 02.04.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi – Komisji inwentaryzacyjnej.

26 26/15 02.04.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki kasowej” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

27 27/15 02.04.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu spisowego  do przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się w siedzibach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

28 28/15 02.04.2015

ustalenia maksymalnych kwot środków przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej oraz dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

29 29/15 03.04.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnych kwot środków przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej oraz dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

30 30/15 08.04.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

31 31/15 17.04.2015

powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

32 32/15 20.04.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia limitów finansowania kosztów zakwaterowania i kosztów przejazdu na szkolenia dla osoby bezrobotnej skierowanej na podstawie przyznanego bonu szkoleniowego.

33 33/15 21.04.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie monitorowania jakości usług świadczonych na rzecz klienta przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.

34 34/15 24.04.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

35 35/15 28.04.2015

wprowadzenia zasad korzystania i rozliczania służbowych telefonów komórkowych i Internetu mobilnego przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

MAJ 2015
36 36/15 06.05.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

37 37/15 07.05.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

38 38/15 08.05.2015

sprostowania błędu pisarskiego.

39 39/15 11.05.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

40 40/15 11.05.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

41 41/15 12.05.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

42 42/15 12.05.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

43 43/15 14.05.2015

ustalenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi dni dodatkowo wolnych od pracy w 2015 r.

44 44/15 18.05.2015

powołania zespołu  zadaniowego  ds. przeprowadzania negocjacji pozytywnie rozpatrzonych wniosków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

45 45/15 19.05.2015

upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajemnica Skarbowa”.

46 46/15 22.05.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Naboru  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

47 47/15 22.05.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi”.

48 48/15 26.05.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

49 49/15 26.05.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

50 50/15 29.05.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

51 51/15 29.05.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

52 52/15 29.05.2015

wprowadzenia „Tabeli dofinansowania na 2015 rok do wypoczynku urlopowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi dla uprawnionych pracowników i ich dzieci.

CZERWIEC 2015
53 53/15 09.06.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

54 54/15 10.06.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą „Tajemnica Skarbowa”.

55 55/15 18.06.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki(zasad) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

56 56/15 18.06.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

57 57/15 30.06.2015

wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

58 58/15 30.06.2015

nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

59 59/15 30.06.15

wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stosowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

60 60/15 30.06.2015

wprowadzenia „Planu zamówień publicznych na rok 2015 do realizacji od 01 lipca 2015 r.”.

61 61/15 30.06.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przeprowadzania negocjacji pozytywnie rozpatrzonych wniosków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

62 62/15 30.06.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

63 63/15 30.06.2015

upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

LIPIEC 2015
64 64/15 02.07.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

65 65/15 03.07.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

66 66/15 07.07.2015

powołania Komisji ds. Naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

67

67/15

07.07.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

68

68/15

09.07.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie powoływania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

69

69/15

16.07.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny przystosowania stanowisk pracy dla pracowników zaliczonych do stopnia niepełnosprawnosci.

70

70/15

20.07.2015

w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych działającej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

71

71/15 23.07.2015

w sprawie powołanie Komisji Przetargowej i nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

72 72/15 30.07.2015

zmieniająca zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki kasowej" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

SIERPIEŃ 2015
73 73/15 11.08.2015

w sprawie obiegu dokumentów wpływajacych za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

74 74/15 17.08.2015 w sprawie wprowadzenia Książki Procedur, dotyczącej realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (I)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja
75 75/15 17.08.2015 w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
76 76/15 20.08.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
77 77/15 24.08.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powoałania zespołu zadaniowego ds. przeprowadzenia negocjacji pozytywnie rozpatrzonych wniosków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
78 78/15 24.08.2015 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
79 79/15 28.08.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
80 80/15 28.08.2015

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

WRZESIEŃ 2015
81 81/15 01.09.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji pieczątek
82 82/15 02.09.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie monitorowania jakości usług świadczonych na rzecz klienta przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
83 83/15 03.09.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
84 84/15 07.09.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opiniowania wniosków na dofinansowanie do kosztów studiów pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
85 85/15 07.09.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania korespondencji wychodzącej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
86 86/15 08.09.2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej oraz Modelu zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
87 87/15 08.09.2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia zasad współpracy, komunikacji i raportowania w procesie zarządzania ryzykiem
88 88/15 10.09.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
89 89/15 10.09.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
90 90/15 14.09.2015 w sprawie ustalenia regulaminu dofinansowywania do kosztów studiów pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
91 91/15 14.09.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnych kwot środków przyznawanych na podjęcie działalności gospodarczej oraz dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
92 92/15 17.09.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do dokumentów oznaczonych klauzulą "Tajemnica Skarbowa"
93 93/15 17.09.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego na stanowiskach pracy
94 94/15 17.09.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie zwrotu dla pracowników kosztów zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok
95 95/15 17.09.2015 w sprawie wprowadzenia książki procedur realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (I)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
96 96/15 29.09.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki kasowej" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.
PAŹDZIERNIK 2015
97 97/15 05.10.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
98 98/15 06.10.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
99 99/15 06.10.2015 w sprawie powołania Zarządu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się w siedzibach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
100 100/15 06.10.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w siedzibach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
101 101/15 08.10.2015 w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi" oraz "Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"
102 102/15 08.10.2015 w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w przypadku składania "Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
103 103/15 08.10.2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia pomocy prawnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
104 104/15 13.10.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
105 105/15 13.10.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Porgramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
106 106/15 21.10.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania symboli komórkom organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
GRUDZIEŃ 2015
107 107/15 16.12.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
108 108/15 30.12.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stosowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
109 109/15 30.12.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej i nadania Regulaminu Pracy Komisji przetargowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
110 110/15 31.12.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
111 111/15 31.12.2015 wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi" oraz "Instrukcji do przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"
112 112/15 31.12.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi"
113 113/15 31.12.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi
114 114/15 31.12.2015 w sprawie dopuszczenia do stosowania programów komputerowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi

Ilość odwiedzin: 24304
Nazwa dokumentu: Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Zawadzka
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Zawadzka
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Maryniak
Data wytworzenia informacji: 2005-10-18 12:15:44
Data udostępnienia informacji: 2005-10-18 12:15:44
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-26 10:09:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner