logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W ŁODZI z dnia 16.10.2013 roku

Nazwa stanowiska urzędniczego, na które został przeprowadzony nabór:

od referenta do inspektora na stanowisku ds. windykacji w Wydziale Windykacji

Numer ewidencyjny naboru: 3/ZW/09/2013 z dnia 13 września 2013 r.

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisku urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi, zgodnie z zarządzeniem Nr 115/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi”, został wyłoniony do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym:

Lp Nazwisko i imię kandydata Miejsce zamieszkania kandydata*
1 Iwańczyk Rafał Łódź
*w rozumieniu przepisów art. 25 kodeksu cywilnego, tj. miejscowości, w której osoba przebywa z zamiarem  stałego pobytu.

Uzasadnienie:
Pan Rafał Iwańczyk spełnił wszystkie wymagania niezbędne i w największym stopniu wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów kwalifikującą go do zatrudnienia.
Kandydat ukończył studia wyższe na kierunku prawo. Zdobył doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki windykacji podczas odbywania stażu oraz w trakcie zatrudnienia w PUP w Łodzi w Wydziale Windykacji.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pan Rafał Iwańczyk wykazał się bardzo dobrą wiedzą merytoryczną z zakresu przepisów prawnych, w szczególności ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Posiadane cechy osobowościowe i umiejętności interpersonalne predysponują go do zatrudnienia i gwarantują prawidłowe wykonywanie zadań na aplikowanym stanowisku.

 

Wybrany kandydat/kandydaci:

Iwańczyk Rafał

Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Pałucka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Pałucka
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Skwirus
Data wytworzenia informacji: 2013-10-16 10:58:35
Data udostępnienia informacji: 2013-10-16 10:58:35
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-16 10:58:35

corner   corner