logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Akty normatywne Urzędu własne wewnętrzne
minus Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2015
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2016
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2017
minus Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP w Łodzi - 2018
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 INNE
plus Majątek
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Zamówienia publiczne
plus Finanse publiczne
 Praca w Urzędzie
minus Zasady naboru
minus Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
minus Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA STANOWISKO URZĘDNICZE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI

 z dnia 12.06.2015 roku

Nazwa stanowiska urzędniczego, na które został przeprowadzony nabór:

Główny specjalista, stanowisko ds. kontroli zarządczej

 

Numer ewidencyjny naboru: 23/DW/05/2015 z dnia 29.05.2015 r.

Liczba miejsc: 1

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi, zgodnie z zarządzeniem Nr 115/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi” (z późn. zm.), został wyłoniony do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym:

L.p.

Imię i nazwisko kandydata 

Miejsce zamieszkania kandydata*

1.

Wiesław Krystyańczuk

Łódź

*w rozumieniu przepisów art. 25 kodeksu cywilnego, tj. miejscowości, w której osoba przebywa z zamiarem  stałego pobytu

Wybrany kandydat/kandydaci:

Krystyańczuk Wiesław

Pani Wiesław Krystyańczuk spełnił wszystkie wymagania niezbędne i w największym stopniu wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze i uzyskał liczbę punktów kwalifikującą go do zatrudnienia.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych, w szczególności z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego a także zagadnień dotyczących funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych kontrolą zarządczą oraz posiadane cechy osobowościowe kandydata gwarantują prawidłową realizację zadań na aplikowanym stanowiskach.

Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Zawadzka
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Zawadzka
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Maryniak
Data wytworzenia informacji: 2015-06-12 15:25:15
Data udostępnienia informacji: 2015-06-12 15:25:15
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-12 15:25:15

corner   corner